Quá Trình Xử Lý Sợi – Dệt Vải

Vải denim dệt 3/1

Đây là bước đầu tiên trong quá trình sản xuất quần jeans là biến bông thành vải denim, chúng tôi gọi bước này là quá trình xử lý sợi và dệt vải và công đoạn này bắt đầu bằng bông nguyên liệu và sản phẩm đầu ra là vải denim. Quá trình này bao gồm các công đoạn kéo sợi, nhuộm sợi, phủ keo và dệt vải. Trong 3 bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các quá trình kéo sợi và nhuộm sợi, và phủ keo, bài viết dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu công đoạn cuối cùng đó là dệt vải. Tiếp tục đọc

Quá Trình Xử Lý Sợi – Phủ keo

quy-trinh-phu-keo

Đây là bước đầu tiên trong quá trình sản xuất quần jeans là biến bông thành vải denim, chúng tôi gọi bước này là quá trình xử lý sợi và dệt vải và công đoạn này bắt đầu bằng bông nguyên liệu và sản phẩm đầu ra là vải denim. Quá trình này bao gồm các công đoạn kéo sợi, nhuộm sợi, phủ keo và dệt vải. Trong 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu về 2 quá trình kéo sợi và nhuộm sợi, bài viết dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về quá trình phủ keo. Tiếp tục đọc

Quá Trình Xử Lý Sợi – Nhuộm Sợi

bột nhuộm cho vải denim

Đây là bước đầu tiên trong quá trình sản xuất quần jeans là biến bông thành vải denim, chúng tôi gọi bước này là quá trình xử lý sợi và dệt vải và công đoạn này bắt đầu bằng bông nguyên liệu và sản phẩm đầu ra là vải denim. Quá trình này bao gồm các công đoạn kéo sợi, nhuộm sợi, phủ keo và dệt vải. Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quá trình nhuộm sợi. Tiếp tục đọc

Quá Trình Xử Lý Sợi – Kéo Sợi

hinh-anh-keo-soi-phuong-phap-OE

Đây là bước đầu tiên trong quá trình sản xuất quần jeans là biến bông thành vải denim, chúng tôi gọi bước này là quá trình xử lý sợi và dệt vải và công đoạn này bắt đầu bằng bông nguyên liệu và sản phẩm đầu ra là vải denim. Quá trình này bao gồm các công đoạn kéo sợi, nhuộm sợi, phủ keo và dệt vải và bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công đoạn kéo sợi. Tiếp tục đọc

Tổng Quan Quá Trình Sản Xuất Quần Jeans

Các giai đoạn sản xuất quần jeans

Quá trình sản xuất quần jeans từ khi bắt đầu tới khi hoàn thành mất một quãng thời gian dài và trải qua nhiều công đoạn khác nhau để biến những sợi bông thành chiếc quần jeans chúng ta mặc hàng ngày. AAA JEANS xin tóm lược quy trình chung nhất trong sản xuất quần jeans ở dưới đây. Tiếp tục đọc